/, Ổ Quay/Ổ quay dân dụng 15m – 2000W

Ổ quay dân dụng 15m – 2000W

Mô tả

Ổ quay dân dụng 15m – 2000W

Commercial 4-Outlet Extension Cord – with reel 15 meters – 2000W

Đóng gói: 10 cái/thùng