//Phích dẹp – 10A (trắng)

Phích dẹp – 10A (trắng)

Mô tả

Phích cắm PC2-598
Đóng gói: 40 cái/thùng