//Ổ dài 5 công tắc 5 ổ cắm

Ổ dài 5 công tắc 5 ổ cắm

Mô tả

Ổ dài OD21-102 – 3m
1. 2 tim 10A
2. 2 tim 15A
3. 3 tim 10A
4. 3 tim 15A
Đóng gói: 10 cái/thùng

Thông tin

Tim

2 tim, 3 tim

Ampe

10A, 15A