//Ổ Quay Công Nghiệp 2 tim – 15A

Ổ Quay Công Nghiệp 2 tim – 15A

Category: Tags: ,

Mô tả

Mã số OQD14-2505 (5115): 50m – 15A
OQD14-1205 (1933): 60m – 15A
OQD14-1305 (1957): 80m – 15A
OQD14-1405 (1964): 100m – 15A