//Ổ cắm bộ 2 chấu khóa

Ổ cắm bộ 2 chấu khóa

Mô tả

Ổ cắm bộ 2 chấu khóa 10A – 250V